MP nr 12 - Cyberbezpieczeństwo

Wytyczne dot. bezpieczeństwa w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych.

European Network and Information Security Agency (ENISA) opublikowała cykl wytycznych dotyczących bezpieczeństwa identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych, objętych zakresem regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. W pięciu kolejnych dokumentach ENISA porusza problematykę bezpiecznego korzystania z:

  • kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczania elektronicznego,
  • kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych,
  • kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu,
  • kwalifikowanych pieczęci elektronicznych, oraz
  • kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Wytyczne są skierowane do użytkowników i mają na celu objaśnienie procedur związanych z wykorzystywaniem powyższych narzędzi oraz przedstawienie wiążących się z nimi benefitów.

Link do materiału źródłowego: https://www.enisa.europa.eu/publications#c5=2007&c5=2017&c5=false&c2=publicationDate&reversed=on&b_start=0

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.