MP nr 11 - Prawo pracy

Nowe regulacje w zakresie pracowników tymczasowych.

Najnowsze zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych mają na celu poprawienie ochrony prawnej pracowników tymczasowych. Po pierwsze, pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych został zobowiązany do prowadzenia ewidencji takich osób. Jest to rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie skontrolowania czy pracodawca stosuje się do limitów czasowych zatrudniania tej kategorii pracowników. Dodatkowo określono prace, które nie mogą być zlecane pracownikowi tymczasowemu przez pracodawcę i są to m. in. prace, które były wykonywane przez ostatnie trzy miesiące przez pracownika etatowego przed zwolnieniem dokonanym przez pracodawcę nie z jego winy. Kolejną istotną zmianą jest uprawnienie agencji prac tymczasowych do wglądu w unormowania wewnętrzne zakładów pracy dotyczących wynagradzania. Służyć ma to zapewnieniu poprawy stosowania równych zasad wynagradzania pracowników tymczasowych. Jedną z ważniejszych zmian jest również ścisłe unormowanie maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej do 18 miesięcy w okresie nieprzekraczającym 36 kolejnych miesięcy. Warto także zwrócić uwagę na zwiększoną ochronę pracownic tymczasowych będących w ciąży. Umowy o pracę z taka pracownicą nie będzie można rozwiązać do dnia porodu pod warunkiem, iż umowa ta nie kończy się przed upływem trzeciego miesiąca ciąży.

Autor publikacji: Aneta Miśkowiec i Krystian Stanasiuk
Nazwa Kancelarii: Taylor Wessing