MP nr 11 - Prawo autorskie

Rada przyjęła przepisy dotyczące transgranicznego przenoszenia usług dostępu online do treści w UE.

Celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, jest zapewnienie, aby mieszkańcy UE, którzy kupują lub subskrybują usługi online w zakresie treści, umożliwiające im w domu dostęp do filmów, transmisji wydarzeń sportowych, muzyki, książek elektronicznych i gier, mieli też do nich dostęp podczas podróży i czasowego pobytu w innych państwach UE, niż ich kraj zamieszkania (to tzw. transgraniczne przenoszenie usług online, ang. cross-border portability). Obecnie tę  możliwość blokują praktyki stosowane przy udzielaniu licencji do chronionych utworów, jak też praktyki handlowych dostawców usług – cechuje je terytorialność uprawnień dostępu do treści online, jaki zapewniają.

Do najważniejszych zasad Rozporządzenia należą:

  • umożliwienie abonentom podczas czasowego przebywania w innym państwie członkowskim niż ich państwo zamieszkania, korzystania z dostarczanych przenośnie usług internetowych w zakresie dostępu do treści,
  • zapewnienie abonentom dostępu do krajowej subskrypcji w szczególności usług muzycznych, filmowych lub sportowych w czasie tymczasowego pobytu w innym państwie UE, np. w wakacje, podczas podróży służbowej lub w czasie pobytów studenckich,
  • zobowiązanie dostawców usług dostępu do treści do weryfikowania kraju zamieszkania abonenta w UE oraz ustanowienie zasad i enumeratywnej listy metod stosowanych w tej weryfikacji; dane osobowe abonentów będą objęte ochroną.

Link do materiału źródłowego http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-9-2017-INIT/pl/pdf

Autor publikacji: Magdalena Gąsowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.