MP nr 10 - Prawo informatyczne

Czy rynek e-commerce będzie przedmiotem postępowań organów antymonopolowych?

Dnia 10 maja 2017 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat badania sektora handlu elektronicznego, wskazujące na główne obawy dotyczące konkurencji na rynku e-commerce. Dokument, mimo że nie ma charakteru wiążącego, jest dla przedsiębiorców działających na tym rynku niezwykle istotny, gdyż pozwala na zidentyfikowanie kierunków działania Komisji oraz – szerzej – krajowych organów antymonopolowych.

Sprawozdanie zawiera ogólne wytyczne dla producentów oraz detalistów, jak bezpiecznie prowadzić sprzedaż w Internecie. Niektóre wnioski Komisji są zaskakujące i mogą zrewolucjonizować zasady sprzedaży w Internecie.

Zapraszamy do szerszego opracowania tematu, który dostępny jest tutaj.

Link do materiału źródłowego: http://traple.pl/blog/czy-rynek-e-commerce-bedzie-przedmiotem-postepowan-organow-antymonopolowych/

Autor publikacji: Aleksandra Dziurkowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.