MP nr 10 - Telekomunikacja

Coraz bliżej wyłączenia sieci niepublicznych spod rygorystycznych obowiązków na rzecz obronności.

Projekt ustanawia rygorystyczne obowiązki względem dużych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i łagodniejsze wobec małych i średnich. Co istotne, projekt wyłącza realizację obowiązków z art. 179 Prawa telekomunikacyjnego (dalej jako „PT”) wobec przedsiębiorców świadczących lub odsprzedających usługi telekomunikacyjne w sieciach niepublicznych.

Przede wszystkim jednak resort cyfryzacji zdaje się zmierzać do powszechnej automatyzacji realizowania tych obowiązków przez stosowanie dedykowanych ku temu interfejsów.

Zapraszamy do szerszego opracowania tematu, który dostępny jest tutaj.

Link do materiału źródłowego: http://traple.pl/blog/coraz-blizej-wylaczenia-sieci-niepublicznych-spod-rygorystycznych-obowiazkow-na-rzecz-obronnosci/

Autor publikacji: Aleksandra Dziurkowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.