MR-"Platforma współpracy 2016" - kanał współpracy między administracją rządową a polskim biznesem (Umowa inwestycyjna UE-Chiny CAI)

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju uprzejmie informuje, że Komisja Europejska prowadzi obecnie w imieniu UE i jej Państw Członkowskich negocjacje Umowy inwestycyjnej z Chinami. Umowa ma zapewnić łatwiejsze wejście na rynek Chin inwestycjom i inwestorom europejskim, w tym polskim firmom. Ma zagwarantować równe traktowanie przedsiębiorcom europejskim i chińskim na rynku Chin. Wreszcie ma ułatwić delegowanie pracowników firm europejskich do wykonywania kontraktów w Chinach. Umowa ma za zadanie także zapewnić przejrzystość regulacji prawnych stosowanych w odniesieniu do inwestorów i inwestycji z krajów UE (ochronę inwestycji i system rozstrzygania sporów inwestor - państwo).

W związku z powyższym prosimy o przekazanie informacji o ew. napotykanych problemach w relacjach handlowych z Chinami, zwłaszcza w odniesieniu do planowanych, podejmowanych i prowadzonych tam inwestycji - zarówno w zakresie dostępu do rynku, jak i ochrony inwestorów.

Uwagi można przekazywać na adres: biuro@piit.org.pl w terminie do 12 grudnia 2019