MR & MF: Prekonsultacje -Projekt ulgi podatkowej na roboty

Szanowni Państwo,

25 sierpnia 2020 r. przedstawiciele PIIT brali udział w prekonsultacjach online dotyczących nowej ulgi podatkowej dla firm inwestujących w robotyzację procesów produkcyjnych. Projekt jest realizowany we współpracy MR i MF (w załączeniu prezentacja ze spotkania).  Ministerstwom zależy na opinii środowisk – beneficjentów ustawy (firmy przemysłowe i ich dostawcy). Planowana ulga podatkowa ma obejmować wydatki na zakup różnego typu robotów mających za zadanie wsparcie procesu produkcji oraz:

  • drukarek 3D;
  • maszyn produkcyjnych sterowanych cyfrowo;
  • specjalistycznego oprogramowania;
  • urządzeń VR (wirtualnej rzeczywistości) do projektowania czy produkcji;
  • szkolenia pracowników w zakresie obsługi wymienionych rozwiązań.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli już od przyszłego roku odliczać od dochodu wszelkie wydatki, jakie przyniosła robotyzacja stanowisk pracy oraz automatyzacja produkcji. Ma to być zachęta dla właścicieli firm do inwestowania w nowe technologie i stanowić zwiększenie szansy rozwoju przedsiębiorstw w różnych gałęziach przemysłu.

Z dyskusji podczas spotkania:

  1. Ulga ma szansę wejść od 1 stycznia 2021 r. (ustaw).
  2. Model – prawo zaliczenia do KUP 50% nakładów na robotyzację.
  3. Obejmuje rozwiązania wykorzystujące roboty.
  4. Obejmie koszty urządzeń, niezbędnych elementów wyposażenia, WNiP, szkolenie itp.
  5. Roboty i inne elementy rozwiązania niekoniecznie uberinnowacyjne, muszą być fabrycznie nowe.

Element krytykowany podczas spotkania to brak mechanizmów wspierających cyfryzację procesów w których roboty stanowią tylko niewielką część rozwiązania składającego się z czujników, prostych elementów automatyki spinanych przez oprogramowanie. Czyli na przykład systemy w których mamy relatywnie proste operacje jednostkowe za to istotna jest inteligencja zapewniająca płynność, elastyczność i optymalizację procesu. Takie rozwiązanie jest korzystne dla dostawców robotów, ale niekorzystne dla dostawców oprogramowania, symulacji, analityki, integracji itp. Proponujemy wysłać do MF i MR memo w imieniu Izby (po wewnętrznych konsultacjach PIIT), w którym zwracamy na to uwagę.

W związku z powyższym prosimy o Państwa uwagi i komentarze związane z projektowaną ustawą dot. wprowadzenia ulgi podatkowej na robotyzację. Na tej podstawie przygotujemy memo do MF i MR.

Na Państwa odpowiedzi oczekujemy w terminie do dnia 10 września 2020 r. magda.kaminska@piit.org.pl

Załączniki