MC - procedury zasięgania opinii środowiska zainteresowanego odnośnie włączania kwalifikacji rynkowej - „Programowanie witryn internetowych”

MC rozpoczęło procedury włączania kwalifikacji rynkowej o nazwie Projektowanie grafiki komputerowej” złożonej przez Fundację VCC do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy. Bezpośrednią konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia załączonego wniosku jest utworzenie nowej europejskiej kwalifikacji rynkowej co dla poszukujących pracy, również poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających również obcokrajowców da możliwość bardziej obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach.

WIĘCEJ: