Polscy Producenci Oprogramowania (PPOIP)

25 maja 2017 r. Zarząd PIIT na swoim posiedzeniu zarekomendował do Rady PIIT powołanie Komitetu Polskich Producentów Oprogramowania i Programistów  [PPOIP].

Przewodniczący Komitetu: vacat

Zakres działań:
Komitet będzie się zajmował  wszelkimi działaniami mającymi na celu promocję i rozwój polskich firm wytwarzających oprogramowanie oraz programistów. Obecne działania Ministerstwa Rozwoju mają na celu promocję inwestycji w innowacyjność polskiej gospodarki, a realizowana przez Rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wysoko stawia kreatywność oraz osiągnięcia polskiej informatyki. Jednym z jej istotnych filarów są polskie firmy wytwarzające oprogramowanie i zatrudniające polskich programistów.