UZP: Nowe rekomendacje dotyczące zamówień na zestawy komputerowe

4 marca 2021 r. zostały opublikowane Rekomendacje UZP „Udzielenie zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”, które powstały w ramach prac grupy roboczej z udziałem przedstawicieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Dokument ma na celu wsparcie Zamawiających w procesie udzielania zamówień na zestawy komputerowe. Założeniem, którym kierował się UZP było stworzenie dokumentu stricte technicznego, zawierającego praktyczne wskazówki dotyczące formułowania zapisów w dokumentacji zamówienia na dostawę zestawów komputerowych.

Rekomendacje  są efektem ponad rocznych prac, rozpoczętych pod koniec 2019 r. Do współpracy przy tworzeniu Rekomendacji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak zaprosił reprezentantów branżowych zrzeszeń informatycznych oraz przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych.

Finalny dokument został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, a Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zgłosiło do niego uwag.

Rekomendacje

WIĘCEJ