UZP-konsultacje (spotkanie) ws opracowania wytycznych, rekomendacji lub wzorcowych dokumentów dot. zakupu wyrobów i sprzętu medycznego

UZP ogłosiło konsultacje w sprawie opracowania wytycznych, rekomendacji lub wzorcowych dokumentów dotyczących zakupu wyrobów i sprzętu medycznego.

Mając powyższe na względzie zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli Firm do udziału z ramienia PIIT za pośrednictwem swoich przedstawicieli w tych konsultacjach. Ideą konsultacji jest weryfikacja, czy stworzenie wytycznych we wspomnianym wyżej zakresie jest potrzebne, a w późniejszym czasie ewentualne wspólne opracowanie takich wytycznych lub innych dokumentów.

Konsultacje zaplanowane zostały na 12 marca br. w siedzibie UZP – zainteresowanych prosimy o zwrotny kontakt do Biura PIIT na adres biuro@piit.org.pl do dnia 3.03.2020 r.

WIĘCEJ