Uwagi do wybranych założeń ustawy Prawo zamówień publicznych

Izba przekazała w ramach konsultacji do MPiT swoje Uwagi do wybranych założeń przedstawionych w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 21.01.2019 r.

Na wstępie wskazujemy, że wyznaczony termin zaledwie 21 dni na konsultację aktu prawnego zawierającego się w 682 artykułach jest zdecydowanie za krótki. Z tego względu przedstawione uwagi z naszej strony mają charakter w większości ogólny. Nie można wykluczyć, że nie udało nam się zidentyfikować wielu niedoskonałości Projektu. PIIT będzie kontynuował badanie Projektu i jesteśmy gotowi przesłać bardziej szczegółowe stanowisko, w przypadku, gdyby konsultacje zostały przedłużone.

Załączniki