PIIT wzięła udział w pracach nad Rekomendacjami UZP

Informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych opublikował projekt zaktualizowanej wersji dokumentu „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.”. Na zaproszenie Urzędu w pracach nad rekomendacjami z ramienia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] uczestniczył mec. Tomasz Krzyżanowski – Przewodniczący KZSP wraz z Panem Tomaszem Hodakowskim. W pracach wewnętrznych PIIT grono uczestników w pracach obejmowało również inne osoby, w tym w szczególności Panią Irenę Skubiszak – Kalinowską, Pana Tomasza Chomickiego oraz Pana Tomasza Panufnika.

Opublikowany projekt podlega konsultacjom publicznym do dnia 13.11.2020 r. Jest on aktualnie w konsultacjach wewnętrznych PIIT - https://www.piit.org.pl/stanowiska-i-konsultacje/uzp-projekt-aktualizacji-dokumentu-rekomendacje-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-dotyczace-udzielania-zamowien-publicznych-na-dostawe-zestawow-komputerowych2