MRPiT: Projekt rozporządzenia ws. regulaminu odwołań do KIO

Ministerstw Rozwoju, Pracy i Technologii  prowadzi konsultacje dot. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, sposób wnoszenia odwołania i innych pism w postępowaniu odwoławczym, tryb postępowania z wniesionym odwołaniem oraz sposób przygotowania rozprawy.

Projektowane rozporządzenie jest wydawane w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. nowego Prawa zamówień publicznych i powinno wejść w życie razem z nim.

Uwagi do projektu proszę przesyłać do 19 listopada 2020 r. na adresmagda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ