MRPiT: Projekt rozporządzenia ws. ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Projektowane  rozporządzenie, w  odróżnieniu od  poprzedzającego  go  rozporządzenia  Ministra Rozwoju  i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., nie określa wzorów ogłoszeń,  a jedynie zakresy informacji, jakie powinny być zawarte w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Taki zabieg ma zapewnić elastyczność sposobu ujmowania tych informacji w formularzach ogłoszeń, w szczególności umożliwić większą swobodę w zakresie graficznego ujmowania danych  w formularzach ogłoszeń.

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 1 grudnia 2020 do godz. 12:00 na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: