MRiT: projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazuje do konsultacji projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa.

Jednym z najważniejszych rozwiązań Pzp, z punktu widzenia całego systemu zamówień publicznych, jest wprowadzenie obowiązku cyklicznego opracowywania polityki zakupowej państwa, która ma w swym założeniu stanowić instrument wspierający realizację strategicznych celów państwa w obszarze zamówień publicznych. Zgodnie z art. 21 Pzp  polityka zakupowa państwa powinna określać priorytetowe działania Polski w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, obejmujący w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:

  • aspektów normalizacyjnych;
  • kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów;
  • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców;
  • upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych;
  • stosowania aspektów społecznych i zdrowotnych.

Uwagi proszę przesyłać do dnia 24 listopada 2021 r. na adres magda.kaminska@piit.org.pl z wykorzystaniem załączonej tabeli (załącznik: Pismo_uzgodnienia_opiniowanie_konsultacje).

WIĘCEJ