MR - nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy‒ PZP oraz ustawy ‒Przepisy wprowadzające ustawę‒ PZP

Ministerstwo Rozwoju: Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒Przepisy wprowadzające ustawę‒ Prawo zamówień publicznych:

Nowelizacja dotyczy między innymi ustawy PZP z dnia 11.09.2019 r., która wejdzie w życie 1.01.2021 r. i przepisów ustawy ją wprowadzających.

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 10 sierpnia 2020, które należy zgłaszać w załączonej tabeli.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 10 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki