MPiT-projekt rozporządzenia ws e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Rekomendowane rozwiązanie

Mając na uwadze realizację celu przewidzianego w pkt 1 konieczne jest określenie listy dokumentów, które mogą być przesyłane  za  pośrednictwem  platformy służącej  do  przesyłania  ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych  oraz innych  ustrukturyzowanych dokumentów  elektronicznych  –  projekt  określa  tę listę.  Uwzględnione  w  ww.  liście dokumenty należą do kategorii "innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych", definiowanych w ustawie  o  elektronicznym  fakturowaniu, jako  dokument  elektroniczny  inny  niż ustrukturyzowana  faktura  elektroniczna.

Nasze poprzednie Stanowisko ws. projektu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych:

https://www.piit.org.pl/__data/assets/pdf_file/0033/8889/Stanowisko-PIIT_elektroniczne_fakturowanie_wzp_11.05.2015.pdf

Za przedmiotowe prace z ramienia Zarządu PIIT odpowiada
X. Konarski – Wiceprezes PIIT oraz T. Krzyżanowski – Przewodniczący Komitetu KZSP

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 01 lutego 2019 na adres: biuro@piit.org.pl