Konsultacje: Nowa wersja klauzul umownych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało kolejną wersję dokumentu zawierającego wzorcowe klauzule umowne w umowach wdrożeniowych z usługami utrzymania. Ministerstwo przygotowało klauzule po uwagach zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Dokument oraz wszystkie uwagi zgłoszone przez PIIT do jego wcześniejszej wersji dostępne są w serwisie PIIT „Zamówienia publiczne w branży teleinformatycznej” – tu­taj.

Treść dokumentu  została uzgodniona z Urzędem Zamówień Publicznych pod względem zgodności proponowanych zapisów z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem do zgłaszania swoich uwag do nowego dokumentu. Uwagi te staną się podstawą do opracowania ew. opinii PIIT.

Uwaga prosimy kierować na biuro@piit.org.pl w terminie do dnia 07 marca 2018r.