Ankieta UZP - proces komunikacji elektronicznej w procesie udzielenia zamówienia publicznego

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza Zamawiających i Wykonawców do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej systemów wspierających proces elektronizacji udzielania zamówień publicznych. Celem badania ankietowego jest uzyskanie opinii na temat funkcjonujących obecnie narzędzi oraz zebranie informacji związanych z potrzebami i oczekiwaniami uczestników rynku zamówień publicznych dotyczących procesu komunikacji elektronicznej w procesie udzielenia zamówienia publicznego.

Ankieta jest przeprowadzana przez Urząd Zamówień Publicznych i jest kierowana do:

1. Zamawiających udzielających zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp; 

2. Wykonawców składających oferty.

Wypełnienie formularza do 31 grudnia 2019 r. właściwego dla Państwa roli w systemie zamówień publicznych zajmie nie więcej niż 5-10 minut.

Urząd zachęca do podzielenia się swoją opinią w ww. zakresie. Państwa aktywny udział pomoże w uzyskaniu reprezentatywnych danych na temat ewentualnych problemów oraz kierunków dalszego rozwoju elektronicznych narzędzi.

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/podziel-sie-swoja-opinia!/podziel-sie-swoja-opinia

Urząd dziękuje za poświęcony czas!