Zamówienia Publiczne (KZSP)

Komitet Zamówień Sektora Publicznego zajmujący się sprawami związanym z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

  • Przewodniczący Komitetu - Tomasz Krzyżanowski (Traple)
  • Wiceprzewodniczący Komitetu - VACAT