Zamówienia Publiczne (KZSP)

Komitet Zamówień Sektora Publicznego zajmujący się sprawami związanym z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

  • Przewodniczący Komitetu VACAT
  • Wiceprzewodnicząca Komitetu Ewa Wolniewicz-Warska – Członek Rady PIIT (Kapsch).