Zamówienia Publiczne (KZSP)

Komitet Zamówień Sektora Publicznego zajmujący się sprawami związanym z prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-prywatnym.

  • Przewodniczący Komitetu Michał Rogalski – Członek Rady PIIT (iTexa),
  • Wiceprzewodnicząca Komitetu Ewa Wolniewicz-Warska – Członek Rady PIIT (Kapsch).