Uwagi do projektu rozporządzenia E-privacy - wersja Prezydencji fińskiej z dn. 26 lipca 2019 r

PIIT przekazała do MC swoje Uwagi w konsultacjach projektu rozporządzenia E-privacy (wersja Prezydencji fińskiej z dnia 26 lipca 2019 r., dokument 11291/19), z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Podtrzymując uwagi przekazane wcześniej podczas prac nad projektem rozporządzenia E-privacy, PIIT pragnie odnieść się do ostatnio wprowadzonych zmian w dokumencie oraz przypomnieć i poszerzyć zgłaszane wcześniej uwagi do art.13.

Załączniki