Uwagi do projektu rozporządzenia e-Privacy (v. Prezydencji chorwackiej, dok. 5979/20)

PIIT przekazała do MC swoje Uwagi do kolejnego projektu rozporządzenia e-Privacy (rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE - wersja Prezydencji chorwackiej z dn. 21 lutego 2020 r., dokument 5979/20), z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Propozycja Prezydencji dotyczy brzmienia art. 6 i 8, które odnoszą się do podstaw przetwarzania danych pochodzących z komunikacji elektronicznej oraz ochrony informacji o urządzeniach końcowych użytkowników (zbieranych m.in. za pomocą plików cookies).

Pełna treść uwagi w załączniku PDF.

Załączniki