Uwagi do dokumentu nr 6467/19 – projekt rozporządzenia e-Privacy, wersja z dn. 22.02.2019 zaproponowana przez Prezydencję rumuńską

Izba przekazała do MC wypracowane Uwagi do dokumentu nr 6467/19 – projekt rozporządzenia e-Privacy, wersja z dn. 22.02.2019 zaproponowana przez Prezydencję rumuńską.

Przedstawione uwagi są kierunkowymi oraz szczegółowymi propozycjami poprawek, mające na uwadze spotkanie grupy roboczej TELCO, które odbędzie się 12 marca br.

Zdaniem PIIT obecny projekt charakteryzuje się nadal znacznymi wadami w proponowanych rozwiązaniach, które nie uwzględniają realiów rynkowych, głębszej analizy wpływu na rozwój nowoczesnych technologii i mogą przynieść negatywne skutki dla konkurencyjności europejskiej gospodarki cyfrowej. Obecny kształt projektu wymaga dalszego dogłębnego przepracowania na kolejnych etapach procesu legislacyjnego z uwzględnieniem opinii przedstawicieli sektorów gospodarki cyfrowej.

Załączniki