Stanowisko ws wdrożenia Kodeksu usług cyfrowych

PIIT przekazała do MC swoje Stanowisko w konsultacjach dot. preferowanego kierunku prac na forum UE dotyczących zmian w dyrektywie o handlu elektronicznym i ew. wdrożenia regulacji o roboczej nazwie kodeks usług cyfrowych, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Na uznanie zasługuje podjęcie przez Ministerstwo Cyfryzacji prac analitycznych już na tak wstępnym etapie. Pozwala to mieć nadzieję, że Polska od samego początku będzie mogła przyjąć aktywną postawę w procesie legislacyjnym.  Zważywszy na fakt, iż w Komisji Europejskiej trwają dopiero prace koncepcyjne w tym temacie i Komisja nie przedstawiła jeszcze projektu nowej regulacji wraz z oceną skutków, w odpowiedzi w ramach niniejszych konsultacji członkowie Izby wstępnie odnoszą się wyłącznie do niektórych z przedstawionych przez MC ogólnych obszarów, które miałyby być ewentualnie objęte nowymi przepisami.

Załączniki