Poparcie dla wystąpienia ZIPSEE ws wymagań dla HbbTV

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wyraziła swoje poparcie dla wystąpienia Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT - „Cyfrowa Polska” z dnia 5 listopada 2019 r. dot. wymagań dla HbbTV zawartych w projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

WIĘCEJ: https://cyfrowapolska.org/pl/dzialania/cyfryzacja-radia/

Załączniki