PIIT: Wkład do Konsultacji KE - Impact Assessment dot. nielegalnych treści w Internecie

W związku z trwającymi konsultacjami Komisji Europejskiej dot. przeprowadzenia impact assessment w odniesieniu do planów walki z nielegalnymi treściami w Internecie: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1183598, Izba przedstawiła swój Wkład do dokumentu w związku z nasilającą się skalą obecności nielegalnych treści w Internecie, jak również negatywnymi skutkami społecznymi i ekonomicznymi.

Wkład PIIT do dokumentu został zamieszczony na stronie KE oraz w załączeniu:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1183598/feedback/F10929_en

Załączniki