MKiDN: projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach

Celem projektu jest w szczególności rozwiązanie następujących kwestii:

- wprowadzenie regulacji dotyczących prowadzenia działalności w zakresie dostarczania platform udostępniania wideo,

- modyfikacja reguł umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych,

- modyfikacja regulacji dotyczących ochrony konsumentów, a w szczególności małoletnich,

- modyfikacja zasad promowania i wspierania twórczości europejskiej przez dostawców usług medialnych,

- modyfikacja reguł dotyczących stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie,

- modyfikacja obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych,

-modyfikacja zasad ustalania jurysdykcji względem dostawców usług medialnych oraz wprowadzenie wykazu audiowizualnych usług medialnych na żądanie, służącego ustalaniu podmiotów podlegających polskiej jurysdykcji,

- modyfikacja przepisów dotyczących kompetencji i funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwanej dalej: „KRRiT”.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 5 października 2020 roku na adres magda.kaminska@pii.org.pl.