PIIT & IAB: List do MS ws negocjacji dot. projektu dyrektywy PE i Rady ws niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, które obecnie znajdują się w fazie trilogów

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska będące organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży ICT i z branży internetowej, skierowały list do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych, które obecnie znajdują się w fazie trilogów. Treść stanowiska Izby prezentujemy w załączniku.

Załączniki