MF: prekonsultacje ustawy o podatku od reklam

Ministerstwo Finansów informuje o projekcie „Ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów”

Projekt przewiduje pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ich źródłem będą składki od reklamy w Internecie oraz mediów tradycyjnych.

Składki wzmocnią finanse NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym.

Na Państwa uwagi oczekujemy do dnia 12.02.2021 roku na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

Wiodącym Komitetem wewnętrznych konsultacji jest Komitet KWIRC

WIĘCEJ: