MC-Stanowisko rządu do projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje stanowiska rządu do projektu rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Celem rozporządzenia jest zapobieganie rozpowszechnianiu treści terrorystycznych poprzez ich jak najszybsze usuwanie i zapobieganie ponownemu umieszczeniu w sieci.

Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego Stanowiska Rządu RP do wniosku legislacyjnego.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 05 listopada 2018 do godz. 14.00 na adres: biuro@piit.org.pl