MC-Prace nad Rozporządzeniem ePrivacy

PIIT otrzymała z MC opracowaną przez Prezydencję kolejną wersję przepisów projektowanego rozporządzenia ePrivacy (rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE), które będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu grupy roboczej Rady UE (WP TELE) dnia 5 marca br.

Propozycja Prezydencji dotyczy brzmienia art. 6 i 8, które odnoszą się do podstaw przetwarzania danych pochodzących z komunikacji elektronicznej oraz ochrony informacji o urządzeniach końcowych użytkowników (zbieranych m.in. za pomocą plików cookies).

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 27 lutego 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki