MC- Kodeks usług cyfrowych

MC zwraca się z prośbą o opinię i postulaty dotyczące opracowywanej przez Komisję Europejską koncepcji stworzenia Kodeksu usług cyfrowych (Digital Services Act). O pracach w tym zakresie poinformowała nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (Wytyczne dla nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024). Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami Komisja Europejska pracuje nad nowym instrumentem legislacyjnym (rozporządzenie), który ustanowiłby nowe horyzontalne ramy regulacyjne dla wszystkich usług cyfrowych w UE, w szczególności platform internetowych. Nowe ramy mogą stworzyć dodatkowe obowiązki dla platform o „znaczącym statusie rynkowym”. Mogą również doprowadzić do powołania nowego europejskiego regulatora platform.

Przyszła legislacja będzie dotykać przede wszystkim rewizji dyrektywy o handlu elektronicznym z 2000 r., która stanowi fundament dla funkcjonowania usług cyfrowych w UE. Rewizja ta polegałaby na gruntownym przebudowaniu dotychczas stworzonego przez nią systemu, tak aby dostosować go do wymogów związanych z postępem w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Komisja oprze swoją ocenę skutków regulacji o analizy w kilku obszarach. Z tego względu MC chciałoby: 

  • słyszeć jakie są Państwa wstępne opinie i przemyślenia na temat zaproponowanej przez Komisję propozycji nowych regulacji usług cyfrowych;
  • poznać jakie są Państwa postulaty związane z planowanymi zmianami Dyrektywy o handlu elektronicznym (wdrożonej do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę o świadczeniu usług droga elektroniczną);
  • trzymać posiadane/opracowane przez Państwa materiały badawcze, raporty, analizy w przedstawionych powyżej obszarach.

Na Państwa uwagi i komentarze oczekujemy do dnia 16 września 2019 r.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 16 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl