Konsultacje publiczne europejskiej strategii danych - Uwagi PIIT

W ramach konsultacji publicznych MC Europejskiej Strategii Danych PIIT przekazała swoje swoje Uwagi z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

W dokumencie KE podkreśla przede wszystkim szczególne znaczenie gromadzenia i przetwarzania danych przez  firmy technologiczne. Jest to ważny aspekt, jednakże istnieją jeszcze dwa inne czynniki, mające zdecydowanie większy wpływ na rynek cyfrowy. Są to: zasoby obliczeniowe (zwłaszcza możliwość przetwarzania danych w chmurze), które umożliwiają bezpłatny lub niskokosztowy dostęp do np. oprogramowania oraz wiedza techniczna - wyposażone w nią kadry pozwalają firmom odpowiednio analizować, rozumieć i wykorzystywać dane. Wydaje się, że KE zbyt mały nacisk kładzie na powyższe dwa zagadnienia.

Załączniki