Kolejne wystąpienie izb gospodarczych do KE ws ustawy abonamentowej

Izby gospodarcze, w tym PIIT,  ponownie wystąpiły do Komisji Europejskiej ws projektowanych przez polski Rząd rozwiązań prawnych dotyczących abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt ustawy stał się już przedmiotem prac polskiego Parlamentu.

Przedstawiono dodatkowe aspekty prawne (zarzut niezgodności z przepisami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej) i faktyczne (bardzo wysokie ryzyko faktycznego naruszenia danych osobowych w wielkim rozmiarze) dotyczące projektu nowelizacji ustawy abonamentowej.

Załączniki