CKPRM: projekt unijnego rozporządzenia o usługach cyfrowych (Digital Services Act)

Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, platform handlu elektronicznego i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej.

Dotyka też kluczowych zagadnień dla rozwoju sieci, m.in. usuwania nielegalnych treści  z internetu, ochrony wolności słowa, zasad moderowania treści przez platformy internetowe, reklamy online.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 12 stycznia 2021 r. na adres magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: