Własność Intelektualna i Rynek Cyfrowy (KWIRC)

Komitet Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego zajmuje się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej, treściami oraz usługami.

  • Przewodnicząca Komitetu Lidia Zamecka (Cyfrowy Polsat)
  • Wiceprzewodnicząca Komitetu vacat
  • Wiceprzewodniczący Maciej Łopaciński (Agora TC)

KWIRC zajmuje się w szczególności:

- ochroną prawnoautorską utworów na wszystkich polach eksploatacji
- ochroną praw własności przemysłowej
- ochroną praw nadań telewizji i radiofonii
- ochroną prawną niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
- kwestią opłat od urządzeń oraz czystych nośników
- zagadnieniami związanymi z regulacją mediów cyfrowych
- zagadnieniami związanymi z dystrybucją treści cyfrowych
- zagadnieniami związanymi ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
- zagadnieniami związanymi z neutralnością sieci
- zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych i prywatności
- zagadnieniami związanymi z ochroną konkurencji i konsumentów.