MŚ- projekt rozporządzenia ws szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

Zapraszamy do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny Piotr Mękarski – Przewodniczący Komitetu KOŚ

Uwagi prosimy kierować na biuro@piit.org.pl w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r.

WIĘCEJ