MK: Projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Na RCL udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (UD33)

Proponowane zmiany wprowadzają możliwość, weryfikacji prawdziwości dokonywanych czynności z zakresu gospodarki odpadami, ewidencjonowanych w systemie gospodarki odpadami poprzez odniesienie do informacji o rzeczywiście dokonanych czynnościach, ewidencjonowanych i nadzorowanych w ramach administracji skarbowej. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi odbioru lub przyjęcia odpadów będą zintegrowane z informacjami dotyczącymi odpowiedniej faktury VAT lub rachunku, dokumentujących daną czynność z zakresu gospodarowania odpadami, co pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej. W wyniku tego nastąpi uproszczenie nadzoru  nad rynkiem odpadów dzięki zintegrowaniu informacji agregowanych w obrębie systemu gospodarowania odpadami z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 08 października 2020 roku na adres magda.kaminska@pii.org.pl.