PIIT INFO | MR-Dotyczy kwestii wyłączenia dla rtęci w ramach dyrektywy RoHS - prezentacje nt. dostępnych na rynku alternatyw bezrtęciowych

MR zawiadamia, iż w świetle informacji przedstawionych grupie ekspertów ds. dyrektywy RoHS oraz Komisji Europejskiej przez Szwedzką Agencję Energii w październiku 2019 r., a także przez firmę Seaborough Research, w dniu 12 lutego 2020 r. Komisja Europejska zorganizowała spotkanie zainteresowanych stron w celu omówienia dowodów na dostępność bezrtęciowych alternatyw dla świetlówek kompaktowych typu CFL i świetlówek liniowych typu LFL T5 / T8.

Wśród zaproszonych uczestników znaleźli się LightingEurope (stowarzyszenie branżowe i wnioskodawca o zwolnienie), Seaborough Research (technologia LED), Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, a także eksperci (VHK, Oeko Institute i Pan P. Bennich, współautor badania SEA / CLASP). W załączeniu prezentacje z ww. spotkania.

KE nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie wyłączenia RoHS dla rtęci stosowanej w ww. lampach. MR oczekuje na informację w tej sprawie.

Załączniki