MŚ- projekt rozporządzenia ws wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

Zapraszamy do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.

Za prace z ramienia Zarządu PIIT jest odpowiedzialny Piotr Mękarski – Przewodniczący Komitetu KOŚ.

Uwagi można zgłaszać na adres: biuro@piit.org.pl w terminie do dnia 25.04.2018.

WIĘCEJ