MŚ-elektroniczny Rejestr-BDO

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

MŚ przypomina, że podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). List Ministerstwo Środowiska w tej sprawie w załączeniu.

Więcej: https://bdo.mos.gov.pl/

Załączniki