MRPiT: Projekt w ramach dyrektywy RoHS 2 - PACK 24

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, iż rozpoczął się nowy projekt RoHS (Pack 24) dotyczący oceny siedmiu wniosków o zwolnienie z ograniczenia,  wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65 / UE. Badanie obejmuje zwolnienia 18(b), 18(b)-I, 24, 29, 32 i 34 z załącznika III oraz zwolnienie 34  z załącznika IV dyrektywy do dyrektywy 2011/65/UE..

Konsultacje z zainteresowanymi stronami w zakresie projektu Pack 24 zaplanowano na marzec 2021 roku.

Zarejestrowani interesariusze będą regularnie otrzymywać informacje o postępach projektu i zostaną bezpośrednio poinformowane o konsultacjach.

Rejestracji można dokonać pod następującym adresem internetowym: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=4.

Informacje nt. ww. projektu są dostępne w załączonym opisie projektu.

Załączniki