MR: Nowelizacja rozp. ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

MR informuje, iż następujące dyrektywy:

1.  dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/1845 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo–technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ftalanu di- 2-etyloheksylu (DEHP) w niektórych gumowych elementach stosowanych w układach silnika (Dz. Urz. UE L 283 z 05.11.2019, str. 38),

  1. 2. dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2019/1846 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca,
    w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE
    w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach, spalinowych
    (Dz. Urz. UE  L 283 05.11.2019, str. 41),  nr 1845/2019 oraz 1846/2019,

zostały transponowane do krajowego porządku prawnego na drodze nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1277).

Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2020 r.

Link do informacji nt. publikacji znowelizowanego projektu rozporządzenia, dostępnej na platformie RCL: https://wykaz.rcl.gov.pl/.