MR- konsultacje publiczne ws. wniosków o wyłączenie w ramach zał. IV dyrektywy 2011/65 / UE (pack 19 i pack 20)

MR informuje, iż 10 stycznia 2020 r. rozpoczęto konsultacje z zainteresowanymi stronami dotyczące dwóch projektów RoHS (tzw. pack 19 i tzw. pack 20), z których każdy dotyczy oceny jednego wniosku o wyłączenie w ramach załącznika IV do dyrektywy 2011/65 / UE:

W trakcie konsultacji zostaną ocenione: wniosek o przedłużenie wyłączenia 12, (pack 19) oraz wniosek dot. nowego wyłączenia (pack 20).

Dostęp do ww. projektów możliwy jest poprzez następujące linki:

– pack 19: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=351,

– pack 20: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=352.

Konsultacje są aktualnie dostępne on-line i będą się odbywać się do 20 lutego 2020 r.

Wszystkie informacje znajdują się w sekcji Konsultacje pod następującym adresem internetowym: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=350