MR-Konsultacje KE ws. strategii zrównoważonego finansowania

W dniu 8 kwietnia Komisja Europejska zainicjowała  konsultacje ws. odnowionej strategii zrównoważonego finansowania.  To integralna część Europejskiego Zielonego Ładu i ogólnych wysiłków KE mających na celu zapewnienie zrównoważonego charakteru gospodarki UE  (a obecnie również włączenie tego elementu do strategii odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym koronawirusem).

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii, które mogłyby zostać wykorzystane w pracach KE, aby pomóc zmobilizować prywatny kapitał w zrównoważone projekty. Trwająca epidemia koronawirusa podkreśla kluczową potrzebę wzmocnienia zrównoważoności i odporności gospodarek w przyszłości.
  2. Odnowiona strategia będzie opierać się na wcześniejszych inicjatywach i sprawozdaniach, takich jak plan działania Komisji z 2018 r. w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu oraz raportu TEG ds. zrównoważonego finansowania.
  3. KE zamierza przyjąć odnowioną strategię zrównoważonego finansowania w drugiej połowie 2020 r. Wiceprzewodniczący Dombrovskis podkreślił, że nie możemy stracić z oczu naszego długoterminowego celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym uczynienie Europy neutralną dla klimatu do 2050 r. Tworzenie bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki będzie głównym celem fazy ożywienia gospodarczego, a odnowiona strategia zrównoważonego finansowania będzie niezbędna do zmobilizowania bardzo potrzebnego kapitału.”

W związku z powyższym w załączeniu odnowiona strategia zrównoważonego finansowania z prosbą o Państwa uwagi i komentarze.

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 18 czerwca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki