MR-badanie w zakresie przeglądu wykazu substancji objętych ograniczeniami oraz oceny nowego wniosku o wyłączenie na podstawie dyrektywy 2011/65 / UE - RoHS 2

MR zawiadamia, iż w ramach badania dot. przeglądu wykazu substancji objętych ograniczeniami oraz oceny nowego wniosku o wyłączenie na podstawie dyrektywy 2011/65 / UE (RoHS 2) – pack 15, aktualnie na forum unijnym trwają konsultacje publiczne.

Konsultacje odbywają się w trybie on-line w okresie 5 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r.

Badanie ewakuacyjne dotyczy siedmiu substancji i jest realizowane w celu przeglądu i zmiany wykazu substancji objętych włączeniami w załączniku II do RoHS. Obecne konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat następujących substancji: 
1. Tetrabromobisfenol-A (TBBP-A)- link do konsultacji:  https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=333;
2. Średniołańcuchowe chlorowane parafiny MCCP)- link do konsultacji: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=335
3. Tritlenek diantymonu - link do konsultacji: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=332

Informacja dodatkowa:

Informacje niepoufne przekazane podczas konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej UE CIRCABC pod adresem:  Przeglądaj kategorie> Komisja Europejska> Środowisko> Oceny RoHS/"Biblioteka"). Zainteresowane strony, które się zarejestrują, zostaną poinformowane o przebiegu konsultacji.