MR&MPiT-Sprawozdania dot.metodologii postępowania podczas identyfikacji i oceny substancji typowanych do objęcia ich ograniczeniem w ramach RoHS 2

1) W załączeniu przekazujemy trzy sprawozdania opracowane przez Instytut Oeko we współpracy z Instytutem Fraunhofera oraz opracowane przez KE na podstawie danych z konsultacji oraz opracowań ww. instytucji. Dotyczą one zmienionej metodologii stosowanej do celów identyfikacji i oceny substancji typowanych do włączenia na listę substancji objętych ograniczeniami (załącznik II) zgodnie z dyrektywą RoHS 2 oraz identyfikacji i ustalania priorytetów w odniesieniu do substancji
w celu włączenia ich do wykazu substancji objętych ograniczeniami (załącznik II) zgodnie z dyrektywą RoHS 2.

Ww. sprawozdania zawierają  m. in. rezultaty przeprowadzonych badań w ramach konsultacji społecznych, wspierających przeglądy wykazu substancji objętych ograniczeniami i oceny nowych wniosków o wyłączenie, realizowane w ramach dyrektywy RoHS 2. Zawierają kryteria identyfikacji substancji niebezpiecznych, stosowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, kontekst postępu naukowo-technicznego oraz odniesienie do innych regulacji UE. Sprawozdania KE mają status projektów.

2) Informujemy także, że końcowe sprawozdanie z „badania ewaluacyjnego trzy (3) wnioski o wyłączenie dotyczące załącznika IV do dyrektywy 2011/65 / UE zostało opublikowane w formie PACK 17. Sprawozdanie dotyczy wniosków o:

–             zmianę istniejącego wyłączenia 31a (dot. wybranych ftalanów stosowanych w częściach zamiennych, odzyskiwanych i wykorzystywanych do naprawy lub odnowy wyrobów medycznych,

– nowe wyłączenie dla ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) podczas stosowania w elektrodach jono-selektywnych w celu analizy punktowej substancji jonowych w płynach ustrojowych człowieka,

– nowe wyłączenie dla DEHP w plastikowych urządzeniach odciążających, stosowanych w celu zapobiegania uszkodzeniom połączeń kablowych z cewkami do obrazowania MRI  zostało (paczka 17).

1) Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 6 maja 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

2) Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 8 maja 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki