MPiT - Na stronach Öko-Institut e.V. rozpoczęły się konsultacje w zakresie zmian załącznika III i IV dyrektywy 2011/65/UE tzw. RoHS.

Konsultacje dotyczą:  
- rtęci w elektrycznych złączach obrotowych w wyrobach medycznych (załącznik IV, 42)
- ołów i chrom VI w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Lead and hexavalent chromium compounds in electric and electronic iniciators of explosives for civil (professional) use)

Szczegółowe informacje  Project Description.

Konsultacje potrwają do końca października br.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 26 października 2018  na adres: biuro@piit.org.pl