MPiT-Informacja dot. konsultacji publicznych oraz badania ankietowego ws. oceny Dyrektywy 2RoHS

Jak zawiadamia MPiT, obecnie na forum unijnym prowadzone są konsultacje publiczne w sprawie oceny dyrektywy 2RoHS. Konsultacje potrwają do dnia 6 grudnia 2019 r.

Poniżej adres internetowy z dostępem do konsultacji publicznych: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3106007_en

Ponadto, w ramach ww. badania poświęconego procesom ewaluacji działania Dyrektywy 2RoHs, prowadzona jest aktualnie ankieta dostępna w trybie on-line pod następującym adresem internetowym:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=F1LJUSJ1J211
.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ww. konsultacjach publicznych oraz ankiecie dedykowanej ocenie działania Dyrektywy 2RoHS.